RKC-bijeenkomsten in 2022

Op 9 november 2021 was er een fysieke Requirementskenniscentrum avond in een nieuw formaat. Deze keer een bijeenkomst volgens het “Open Space” format. “Open space” gaat uit van een flexibele agenda die samengesteld wordt door de deelnemers op de avond zelf. Dit resulteerde in een actieve en inspirerende avond die zeer goed werd beoordeeld door de deelnemers.
 
Uit onze evaluatie en feedback vanuit de deelnemers is gebleken dat dit formaat voor herhaling vatbaar is. Ook ontvingen wij het verzoek om ook onze ‘plenaire’ bijeenkomsten weer nieuwe leven in te blazen.

Op basis van deze signalen zijn we voor 2022 het volgende van plan:
– Elk kwartaal een bijeenkomst volgens het “Open Space” format. Deze gaan we op korte termijn inplannen. Deze planning zullen we begin 2022 met jullie gaan delen.
– 1 of 2 plenaire bijeenkomsten met één of twee sprekers en veel ruimte voor netwerken en bijpraten met je collega’s. Een van de onderwerpen die kandidaat is voor een van deze bijeenkomsten is “Domain Driven Design”. Voor dit onderwerp was gedurende de laatste bijeenkomst veel belangstelling.
– Contact zoeken met andere vakgroepen met als doel meer samen te werken op het gebied van events.

We vernemen graag wat jullie van dit plan vinden en vernemen ook graag welke onderwerpen/sprekers jullie interessant zouden vinden. Dan kunnen we op basis daarvan onze plannen gaan uitwerken.