RKC-bijeenkomsten in 2022

Op 9 november 2021 was er een fysieke Requirementskenniscentrum avond in een nieuw formaat. Deze keer een bijeenkomst volgens het “Open Space” format. “Open space” gaat uit van een flexibele agenda die samengesteld wordt door de deelnemers op de avond zelf. Dit resulteerde in een actieve en inspirerende avond die zeer goed werd beoordeeld door de deelnemers.
 
Uit onze evaluatie en feedback vanuit de deelnemers is gebleken dat dit formaat voor herhaling vatbaar is. Ook ontvingen wij het verzoek om ook onze ‘plenaire’ bijeenkomsten weer nieuwe leven in te blazen.

Op basis van deze signalen zijn we voor 2022 het volgende van plan:
– Elk kwartaal een bijeenkomst volgens het “Open Space” format. Deze gaan we op korte termijn inplannen. Deze planning zullen we begin 2022 met jullie gaan delen.
– 1 of 2 plenaire bijeenkomsten met één of twee sprekers en veel ruimte voor netwerken en bijpraten met je collega’s. Een van de onderwerpen die kandidaat is voor een van deze bijeenkomsten is “Domain Driven Design”. Voor dit onderwerp was gedurende de laatste bijeenkomst veel belangstelling.
– Contact zoeken met andere vakgroepen met als doel meer samen te werken op het gebied van events.

We vernemen graag wat jullie van dit plan vinden en vernemen ook graag welke onderwerpen/sprekers jullie interessant zouden vinden. Dan kunnen we op basis daarvan onze plannen gaan uitwerken.

Analyse Meetup 9 november 2021

Begin 2021 hebben wij vanuit het Requirements Kenniscentrum (RKC) de ambitie uitgesproken om dit jaar weer iets te organiseren. Helaas hebben wij nagenoeg geen reactie ontvangen op onze oproep voor onderwerpen, suggesties of ideeën. Mede door deze beperkte respons hebben wij als bestuur nog eens goed nagedacht over onze eigen motivatie en zaken waar wij ‘energie van krijgen’.

 

Onze conclusie is dat ‘grote evenementen’ waar voornamelijk ‘kennis gehaald’ kan worden niet heel erg aansluit bij onze eigen motivatoren. Zelf zijn wij als vakspecialisten vooral op zoek naar ‘kennisdelen’ en ‘intervisie’ met vakgenoten. Om hier meer invulling aan te geven willen wij starten met kleinere meetings waar meer ruimte zal zijn voor interactie en intervisie.

 

Globaal denken we aan een opzet waarbij deelnemers kunnen kiezen om deel te nemen aan inhoudelijke discussies waarvan de conclusies plenair gedeeld zullen worden.

 

Als eerste ‘try out’ van dit concept organiseren we een ‘analyse meetup’ bij DiVetro in Driebergen op dinsdag 9 november 2021. Onderwerpen waar we momenteel over denken zijn:

• Wat is de rol van een analist in een PI planning (SAFe)?

• Wat is de huidige stand van zaken als het op documentatie aankomt?

• Wat maakt een goede Definition Of Ready (DOR) en / of Definition Of Done (DOD)?

• Hoe stuur je meer op ‘outcome’ in plaats van ‘output’?

• Hoe vermijd je de ‘hoe’ valkuil en blijf je bij de ‘wat’?

 

Als het meetup idee je aanspreekt en je samen met vakgenoten een leuke inhoudelijke discussie wilt voeren, dan nodigen we je graag uit om je in te schrijven. Het maakt niet uit of je al jaren in het vak zit of net bent begonnen. Nieuwe frisse ideeën zijn altijd welkom!

 

Schrijf je in voor deze meetup via onze eventBrite pagina.

 

Agenda:

 

17:45 – 18:30 Inloop en eten

18:30 – 18:45 Keuze onderwerp ronde 1 en ronde 2

18:45 – 19:15 Ronde 1

19:30 – 20:00 Ronde 2

20:15 – 20:30 Terugkoppeling