Privacy Reglement

Privacy Reglement Requirements kenniscentrum

 

Dit Privacy Reglement Requirements kenniscentrum is gebaseerd op de Wet Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG).

In dit reglement wordt vastgelegd hoe het Requirements kenniscentrum omgaat met de aan haar verstrekte persoonsgegevens.

Begrippen:

  1. Een kennisavond is een avond die georganiseerd is door het Requirements kenniscentrum. Tijdens deze avonden probeert het Requirements kenniscentrum door middel van presentaties, workshops (of in een andere vorm) informatie te geven over actuele uitdagingen voor analisten.
  2. Onder persoonsgegevens wordt verstaan voorletter(s), achternaam, tussenvoegsels, voornaam, organisatie, functie, telefoonnummer en het email adres.
  3. Deelnemers zijn alle personen die zich inschrijven of hebben ingeschreven voor één of meerdere kennisavonden van het Requirements kenniscentrum.
  4. Het Requirements kenniscentrum maakt bij de organisatie en inschrijving van de kennisavonden gebruik van software diensten van derde partijen. Deze diensten worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen (MailChimp), het uitvoeren van enquêtes (Google Forms) en het registreren van inschrijvingen (Eventbrite).

Persoonsgegevens:
Op het beveiligde deel van de door ons gebruikte software diensten zijn de persoonsgegevens (zie b) opgeslagen. Deze persoonsgegeven zijn vastgelegd door de deelnemer bij de inschrijving voor een kennisavond van het Requirements kenniscentrum. Per kennisavond worden de hierboven genoemde gegevens op verzoek gedeeld met de host van de kennisavond, veelal gebeurt dit op verzoek van de beveiliging van de locatie waar de kennisavond georganiseerd zal worden.

Wij gebruiken uw gegevens voor het toesturen van de bevestiging van uw inschrijving, een verzoek voor een evaluatie van de kennisavond, een enquête of een uitnodiging/ aankondiging van een nieuwe kennisavond. Uw gegevens blijven bewaard bij het Requirements kenniscentrum zolang u ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief. Na uitschrijving voor de nieuwsbrief ontvangt u de nieuwsbrief niet meer. Uw gegevens worden uiterlijk een jaar nadat u bent uitgeschreven uit de nieuwsbrief, daadwerkelijk verwijderd.

De persoonsgegevens worden verder NIET verspreid aan derden en overige deelnemers van een kennisavond tenzij het Requirements kenniscentrum daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht het Requirements kenniscentrum te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt (via het contactformulier op de website). Het Requirements kenniscentrum zal op dit verzoek per e-mail binnen vier weken reageren. Vervolgens kunt u het Requirements kenniscentrum verzoeken deze gegevens aan te vullen,te verbeteren of te verwijderen.

Inschrijvingsgegevens:
Indien iemand zich inschrijft voor een kennisavond zal zij/hij daartoe een inschrijvingsformulier voor de kennisavond moeten invullen. Deze gegevens staan op een beveiligde omgeving van de software dienst. 

Indien iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief zal/hij daarvoor het formulier via de website van het Requirements kenniscentrum moeten invullen. Alle deelnemers worden automatisch opgenomen in de nieuwsbrief. Deze gegevens staan op een beveiligde omgeving van de internetprovider. Hij/zij kan zich ook hiervoor weer afmelden door middel van de link die in iedere nieuwsbrief geplaatst wordt.

Foto’s:
Bij kennisavonden kunnen foto’s of video opnames worden gemaakt van de deelnemers. Dit beeldmateriaal zal eventueel worden gebruikt voor de nieuwsbrief of website. Door deelname aan de kennisavond geeft u toestemming om eventuele foto’s of video opnames te publiceren op onze website. Indien iemand die op één van deze beelden voorkomt het niet op prijs stelt voor publicatie, dient hij/zij dit kenbaar te maken en zal de wens van deze persoon worden gehonoreerd.

Geluidsopnames:
Bij kennisavonden zullen mogelijk opnames worden gemaakt. Indien iemand die op één van deze opnames voorkomt en het niet op prijs stelt voor publicatie, zal de wens van deze persoon worden gehonoreerd.

Privacy regelement van het Requirements kenniscenturm:

Dit privacy reglement is voor eenieder op de website zichtbaar. Op de periodieke bestuursvergaderingen van het Requirements kenniscentrum zal aandacht worden besteed aan het privacy beleid van het Requirements kenniscentrum. Mochten daarover vragen of opmerkingen zijn, dan zal het bestuur daarmee op een gepaste wijze omgaan. Het kan voorkomen dat dit privacy regelement in de toekomst gewijzigd wordt. Wij raden u aan daarom dit reglement geregeld te raadplegen.

Is het Requirements kenniscentrum voor andere websites verantwoordelijk via onder andere de advertenties?
De website van het Requirements kenniscentrum kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van de website van het Requirements kenniscentrum. Dit betekent niet automatisch dat het Requirements kenniscentrum verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren daarvan. Het Requirements kenniscentrum is dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Datalek:
Bij een eventuele datalek, zullen de deelnemers van het Requirements kenniscentrum en Autoriteit Persoonsgegevens uiterlijk binnen 72 uur na constatering hiervan in kennis worden gesteld.
Indien blijkt dat alleen gegevens zijn gelekt die slechts geringe kans geven op schending van rechten van betrokkenen, dan zal Autoriteit Persoonsgegevens niet in kennis worden gesteld. [art. 33.1 van het AVG]. In alle gevallen zullen betrokkenen worden geïnformeerd en zal het bestuur daarvan een registratie bijhouden.

Dit document heet “Privacy Reglement Requirements kenniscentrum” en is vastgesteld in de bestuursvergading van het Requirements kenniscentrum op <datum> 2018.
<locatie>, <datum> 2018.