09-03-2016 Kennisavond bij NS

9 maart 2016 || Kennisavond bij NS

Programma:

18.00 uur: Ontvangst + Buffet
19.00 uur: Jordi Reineman & Axel Willemsen: Use Case 2.0 – Het juiste niveau op het juiste moment 
19.45 uur: Vinnie Timmermans: A Smarter Approach to Create Digital Products Your Customers Love 
20.30 uur: korte pauze
20.45 uur: Interactieve parallelsessies:


Jordi Reineman & Axel Willemsen: Use Case 2.0 – Het juiste niveau op het juiste moment

Het ontwikkelen van mobiele Business to Employee applicaties is een uitdaging voor de meeste organisaties. Voor de NS was deze uitdaging helemaal uniek, gegeven de zeer diverse gebruikersgroep van 10.000 eindgebruikers en de complexe en enorme hoeveelheid functionele- en kwaliteitsrequirements en de wens de ontwikkeling op een Agile manier plaats te laten vinden. Agile, meer een dogma dan een heldere, uitgekristalliseerde, unaniem gedeelde en universeel toepasbare werkwijze, bood zijn eigen uitdagingen. De introductie van Use Case 2.0. hielp ons om te focussen op user stories die relevant waren voor onze gebruikers en om snel, relevante functionaliteit op te leveren; terwijl we aan de andere kant het overzicht behielden op het grote plaatje. In deze presentatie zullen we ingaan op onze redenen om voor Use Case 2.0. te kiezen, hoe we dat geïmplementeerd hebben en wat het ons gebracht heeft.

Vinnie Timmermans: A Smarter Approach to Create Digital Products Your Customers Love

Deze presentatie behandelt de knelpunten in de huidige (agile) productontwikkelingsprocessen en biedt een alternatieve, integrale oplossing waarbij agile principes geïntegreerd worden met design thinking methoden en de uitgangspunten van Lean Startup.